Kvalitetspolicy


Kvalitetspolicy

Microservice levererar kompletta lösningar av försäljning inom AV/IT – tjänster så som projektering och installationer. Vi är en kvalitetsmedveten IT/AV leverantör.

Hos oss tar alla medarbetare personligt ansvar till att förbättra och höja kvaliteten på företagets tjänster till våra kunder. Kunden skall alltid känna sig säker till sitt val av lösning.

Detta innebär:

  • Ge alla kunder ett personligt och professionellt bemötande
  • Ständig dialog med intressenter gällande förbättringar av våra tjänster.
  • Uppfyller lagar, förordningar eller intressenternas krav.
  • Utbilda och stimulera personalen att tänka och agera ansvarsfullt.
  • Att produkterna ska överensstämma med kundernas krav och förväntningar
  • Hålla en hög servicenivå genom bl. a snabb återkoppling på inkommande ärenden
  • Kontinuerligt vidareutveckla oss själva både tekniskt och personellt som en del av vårt ständiga förbättringsarbete
  • Ständigt utveckla verksamheten och tekniken utifrån kundens behov och önskemål

Kvalitetsmålen:

  • Nöjda kunder till 100%
  • Skriva 2st avvikelser och förbättringsförslag per månad

För att på bästa sätt lyckas med detta har vi valt att certifiera vårt ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001:2015 (kvalitet) Genom att vara certifierade får vi en extern granskning av ackrediterade revisorer på vårt system och arbetssätt vilket är något vi finner väldigt givande utifrån ett verksamhetsutvecklingsperspektiv.