Om oss – Miljöpolicy-Kvalitetspolicy


Företagsbeskrivning och historik

SA Teknik Microservice AB bildades 1985 genom en sammansättning av två företagsnamn. Det gamla SA Teknik HB och TK Microservice AB.

Handelsbolagets delägare med erfarenhet av elektronik och service sedan 60-talet var tidigare anställda i ett företag som hette Videoservice och när dess ägare flyttade från orten övertogs verksamheten av det nybildade SA Teknik HB.

Handelsbolaget hade sin verksamhet från 1975 först i Gröndal och flyttade i början av 80-talet till större lokaler i Aspudden. Numera finns företaget i ändamålsenliga lokaler i Örnsberg.

Efter ett antal år med service och reparationer av konsumentelektronik så behövde Turn Key Data AB hjälp med datorservice. Det var i den tiden då ABC 80 växte till ABC 800 och blev kapabla kontorsdatasystem. Dessa system som installerades på många företag och organisationer och var ganska servicekrävande. När priserna på den tiden låg i storleksordningen 50.000:- enbart för hårdvaran så var det lönsamt att reparera ingående enheter på komponentnivå.

Så kom IBM med sin PC vilket gav ett rejält uppsving i databranschen. TK Microservice bildades som en serviceorganisation för Turn Key Data AB där vi i handelsbolaget utförde den kvalificerade servicen med reparationer på komponentnivå av den utrustning som ute-teknikerna inte klarade av på plats. Turn Key Datas kraftiga expansion med inträde på OTC-listan vändes dock efter några år till nedgång och fall och återstoden av företaget köptes upp av Owell.

De enheter som reparerades var till en början radio och TV-apparater, färg-tv och stereoanläggningar. Vid tiden för databranschens uppsving och behov av kunnig teknisk personal och började vi att reparera bildskärmar, skrivare och datorer.

Vi har hela tiden noga följt den tekniska utvecklingen och har internt fått ’byta yrke’ flera gånger i takt med alla nya produktgrupper och ny teknik som tillkommit. Vi utför även en hel del underhåll och reparationer av t.ex. nätdelar för kabel-TVsystem samt montering och installation av storbildsskärmar och projektorer.

Vi som företag håller på att utöka våra tjänster som vi började med i Januari  2019. Med tjänster som försäljning av produkter inom AV/IT/konferensteknik & möbler samt installationer. Samt uppbyggnad av en ny webbshop där vi har ett stort och brett sortiment av produkter.

I dagens kundregister återfinns alla typer av företag, skolor och olika organisationer, andra serviceföretag, återförsäljare och importörer men även privatkunder.

Kvalitetspolicy

SA Microservice AB levererar kompletta lösningar av försäljning inom AV/IT – tjänster så som projektering och installationer. Vi är en kvalitetsmedveten IT/AV leverantör.

Hos oss tar alla medarbetare personligt ansvar till att förbättra och höja kvaliteten på företagets tjänster till våra kunder. Kunden skall alltid känna sig säker till sitt val av lösning.

Detta innebär:

 • Ge alla kunder ett personligt och professionellt bemötande
 • Ständig dialog med intressenter gällande förbättringar av våra tjänster.
 • Uppfyller lagar, förordningar eller intressenternas krav.
 • Utbilda och stimulera personalen att tänka och agera ansvarsfullt.
 • Att produkterna ska överensstämma med kundernas krav och förväntningar
 • Hålla en hög servicenivå genom bl. a snabb återkoppling på inkommande ärenden
 • Kontinuerligt vidareutveckla oss själva både tekniskt och personellt som en del av vårt ständiga förbättringsarbete
 • Ständigt utveckla verksamheten och tekniken utifrån kundens behov och önskemål

Kvalitetsmålen:

 • Nöjda kunder till 100%
 • Skriva  2st avvikelser och förbättringsförslag per månad

Miljöpolicy

Microservice är en miljömedveten IT/ AV-leverantör som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.

Detta innebär:

 • Uppfyller lagar, förordningar samt myndigheternas miljökrav.
 • utbildar och stimulerar våra medarbetare så att de kan bedöma och prioritera aktiviteter, tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv.
 • engagerar och kommunicerar med kunder, leverantörer och övriga intressenter inom miljöarbetet. 
 • tar ett ansvar för närmiljö på och kring våra arbetsplatser och söker aktivt undvika all form av skada och störning för människa och natur.
 • effektiviserar våra transporter i syfte att minska förbrukningen av fossila bränslen.
 • källsorterar avfall under kontrollerade former som säkerställer att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial
 • Öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda

Miljömålen

 • Källsortera allt avfall internt eller hos kund
 • Öka försäljning av miljöprodukter med 10%